Vướng mắc đang "níu" điện mặt trời mái nhà

Vướng mắc đang "níu" điện mặt trời mái nhà

Nhiều quy định chưa rõ ràng, thủ tục còn nhiều phức tạp... đã khiến điện mặt trời mái nhà khó phát triển.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8