HoREA kiến nghị giải pháp gì để phát triển trị trường bất động sản?

Video - cách đây 2 tháng

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM đã kiến nghị một số giải pháp để phát triển trị trường bất động sản minh bạch, an toàn, lành mạnh, bền vững với với Thủ tướng và Chính phủ.

Tác giả: BẢO LOAN