8 nội dung chính trong Thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 năm

Trong phần trình bày đề án Kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông, ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế VCCI đã nhấn mạnh về 8 nội dung chính.

Tác giả: Phóng viên