AI - Thực tế hay “giấc mơ” đối với doanh nghiệp Việt

Video - cách đây 2 năm

Cách mạng 4.0 đòi hỏi các doanh nghiệp Việt phải nắm bắt xu thế cũng như sự vận dụng các sản phẩm thông minh, đặc biệt là các sản phẩm AI vào ứng dụng thực tế giúp đạt hiệu quả tối ưu trong năng suất.

Tác giả: Hoài Thu