Doanh nghiệp ngoại kỳ vọng gì khi Việt Nam áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu?

Video - cách đây 1 năm

Theo đề xuất của EuroCham, Việt Nam nên xem xét lại khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu thì cần có những chính sách ưu đãi khác phù hợp hơn.

Tác giả: LƯU QUỲNH - BẢO LOAN