Bắc Kạn tìm cơ hội để doanh nghiệp phát triển

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 3 tháng

Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Kạn đã có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực trong nỗ lực cùng chính quyền, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tác giả: Hoàng Hưng - Lê Nam