Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP là cần thiết

Bất động sản - cách đây 4 tháng

Đây là nhấn mạnh của ông Lê Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hanaka, chủ đầu tư khu công nghiệp Hanaka tại tọa đàm góp ý sửa đổi Nghị định 82 do Tạp chí DĐDN tổ chức mới đây.

Tác giả: DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP