Báo chí - cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước

Video - cách đây 1 tuần

Ngoài việc là cầu nối hữu hiệu giữa cộng đồng doanh nghiệp với nhau, báo chí còn là cầu nối hữu hiệu giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Tác giả: DƯƠNG THÀNH - BẢO LOAN