BẤT ĐỘNG SẢN MIỀN TRUNG 2022: Cần tháo gỡ nút thắt về chính sách

Bất động sản - cách đây 1 năm

Luật sư Đỗ Pháp: Thị trường bất động sản phát triển hàng giờ nhưng nếu không nhanh chóng tháo gỡ các nút thắt về chính sách thì khó có thể bật dậy mạnh mẽ.

Tác giả: BẢO LOAN