Bộ Giáo dục Đào tạo không yêu cầu dừng thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Chính trị - Xã hội - cách đây 3 tháng

Bộ GĐ&ĐT cho biết, việc các đơn vị thông báo dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là do các bên liên kết chưa làm hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ để duyệt theo quy định.

Tác giả: BẢO LOAN