Bộ Giao thông Vận tải nói gì về đề xuất tách Tổng cục thành hai cục?

Video - cách đây 11 tháng

Bộ Giao thông Vận tải đã trình phương án án tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam và được các bộ ngành liên quan làm việc và cho ý kiến với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình rà soát để trình Chính phủ.

Tác giả: MINH CHÂU