Bộ Giao thông Vận tải nói gì về đề xuất tách Tổng cục thành hai cục?

Video - cách đây 1 năm

Bộ Giao thông Vận tải đã trình phương án án tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam và được các bộ ngành liên quan làm việc và cho ý kiến với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình rà soát để trình Chính phủ.

Tác giả: MINH CHÂU