Bộ quy tắc ứng xử trên mạng sẽ giảm thiểu những thông tin "độc hại"?

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 tháng

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội góp phần phát triển môi trường mạng theo hướng an toàn, lành mạnh hơn.

Tác giả: NGUYỄN VIỆT - MINH CHÂU