Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu cấp điện cho tất cả hộ dân

Chính trị - Xã hội - cách đây 1 năm

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định: việc cung cấp điện lưới quốc gia cho tất cả hộ dân được coi là nhiệm vụ ưu tiên của Quốc hội và Chính phủ.

Tác giả: Nguồn: VTV1