Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cố vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Hải Phòng

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 năm

Qua khóa bồi dưỡng kỹ năng huấn luyện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Hải Phòng, các học viên được trang bị thêm kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm tư vấn, để có hướng phát triển phù hợp hơn.

Tác giả: Hoàng Hưng - Lê Linh