Cách đọc báo cáo tài chính đơn giản và nhanh nhất (Phần 1)

Video - cách đây 2 năm

Báo cáo tài chính có thể xác định được công ty làm ăn lãi hay lỗ nhưng trên thực tế không phải ai cũng biết đọc hiểu báo cáo tài chính.

Tác giả: Theo Tài chính và Kinh doanh