Cải cách thủ tục ngành thuế giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 3 năm

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính nhiều hơn nữa để khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp phát triển và đóng góp ngày càng nhiều vào ngân sách nhà nước.

Tác giả: Đinh Thanh