Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Video - cách đây 9 tháng

Đại diện Ban Pháp chế VCCI cho biết Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đã có sự cải cách về thủ tục hành chính, điểm PCI trung bình vùng đã có sự cải thiện qua thời gian.

Tác giả: BẢO LOAN