Cần chính sách giảm thuế, phí, lãi suất phù hợp cho doanh nghiệp

Video - cách đây 4 tháng

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận - Đoàn Cà Mau đè nghị Chính phủ cần nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội hoặc xem xét có chính sách giảm thuế, phí, lãi suất phù hợp cho doanh nghiệp.

Tác giả: BẢO LOAN