Cần có chính sách riêng hỗ trợ phát triển sản phẩm ngành chè

Video - cách đây 6 tháng

Mô hình HTX là đòn bẩy, yêu cầu tất yếu cho nền kinh tế nông nghiệp giúp nâng cao giá trị cây chè tại địa phương. Tuy nhiên, nhiều HTX vẫn còn đối mặt với khó khăn, đặc biệt về vấn đề tiếp cận vốn.

Tác giả: BẢO LOAN - MINH CHÂU