Cần thận trọng hơn trong những cam kết cũng như giao dịch đầu tư

Video - cách đây 2 năm

Ông Hoàng Đình Khiêm - Chủ tịch Hội đồng quán trị Công ty cổ phần Kinh Doanh và Phát triển Địa ốc VietstarLand cho biết tại Diễn đàn “Hành lang pháp lý cho thị trường condotel” do Báo DĐDN tổ chức.

Tác giả: BBT