CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: Cẩn trọng với chính sách kinh tế, bong bóng tài sản và sức ép lạm phát

Video - cách đây 3 năm

DĐDN có cuộc trò chuyện với PGS. TS. Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) liên quan đến các chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Tác giả: MINH CHÂU