CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: DAP Vinachem Hải Phòng tự tin thoát khỏi danh sách đen

Video - cách đây 6 tháng

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém một số dự án chậm tiến độ ngành Công Thương ngày 26-11, dự án DAP-1 Hải Phòng đã chính thức ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo, xử lý của Ban Chỉ đạo.

Tác giả: NGUYỄN VIỆT - MINH CHÂU