CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: Hành trình xã hội hoá dịch vụ công tại Việt Nam

Video - cách đây 6 tháng

Diễn đàn Doanh nghiệp đã có cuộc trò chuyện với ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), xung quanh câu chuyện này.

Tác giả: BẢO LOAN - MINH CHÂU