Chỉ số PCI là công cụ quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp FDI

VCCI - cách đây 2 năm

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh: "Chính phủ Hoa Kỳ tự hào hợp tác với VCCI trong 17 năm qua để hỗ trợ PCI trở thành một công cụ quan trọng cho các nhà đầu tư muốn tìm cơ hội tại Việt Nam."

Tác giả: MINH CHÂU