Chính phủ sắp có "gói" giải pháp hỗ trợ kinh tế lần 2?

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 tháng

Về tiến độ của các giải pháp, theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 2/2021 đã có văn bản xây dựng đề cương, dự kiến ​​một số giải pháp báo cáo Chính phủ cho ý kiến...

Tác giả: MINH CHÂU