Chính sách tốt sẽ thu hút được nguồn nhân sự chất lượng cao

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 3 năm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phải có chính sách tốt tại phiên “Tương lai việc làm ASEAN” (WEF ASEAN) 2018 diễn ra sang ngày 13/9.

Tác giả: Đinh Thanh