Chính sách về nhà ở công nhân còn nhiều vướng mắc

Bất động sản - cách đây 3 tháng

Chính sách về nhà ở công nhân là một nội dung trong đề án xây dựng thiết chế công đoàn của KCN, KCX được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong quá trình thực hiện còn một số vướng mắc.

Tác giả: BẢO LOAN