Chống khai thác IUU: Trách nhiệm không của riêng ai

Video - cách đây 1 tháng

Những nỗ lực chống khai thác IUU với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã và đang gặt hái được nhiều thành công cũng như mục tiêu đề ra.

Tác giả: HƯƠNG GIANG