Chủ nhiệm UBKT của Quốc hội: "Cứu doanh nghiệp như cứu người bệnh"

Chính trị - Xã hội - cách đây 5 ngày

Ủy ban Kinh tế đề nghị thực hiện phương châm “cứu doanh nghiệp như cứu người bệnh” để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, sẵn sàng chuẩn bị cho giai đoạn hậu COVID-19.

Tác giả: MINH CHÂU