KIẾN NGHỊ THỦ TƯỚNG: Cần cơ chế cho phục hồi sản xuất, giữ chân doanh nghiệp FDI

Kiến nghị thủ tướng - cách đây 2 năm

Ông Nguyễn Văn Bé - Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp KCN thành phố Hồ Chí Minh cho biết các doanh nghiệp FDI tại 18 KCX-KCN và Khu Công nghệ Cao TP. Hồ Chí Minh hiện gặp rất nhiều khó khăn.

Tác giả: PHƯƠNG THANH - BẢO LOAN