Chủ tịch Kosy kiến nghị về huy động vốn ứng trước từ khách hàng

Video - cách đây 3 năm

Tại Diễn đàn "Bất động sản 2018: Cơ hội từ chính sách" diễn ra mới đây, Chủ tich Kosy Nguyễn Việt Cường đã kiến nghị nới lỏng chính sách huy động vốn ứng trước từ khách hàng.

Tác giả: Tiến Thành