Chủ tịch Nam Hải Group và trách nhiệm của một "nữ tướng" ngành nhôm

Video - cách đây 8 tháng

Doanh nhân, đặc biệt là nữ “chèo lái” con thuyền DN với hàng trăm, hàng ngàn thuyền viên là người lao động cùng gia đình của họ vượt qua “sóng cả” thương trường là điều vô cùng đáng trân quý.

Tác giả: LÊ SÁNG - MINH CHÂU- BẢO LOAN