Chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp Học viện Ngân hàng Startup BA 2023"

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 3 tháng

Các ý tưởng tham gia khởi nghiệp được các chuyên gia, doanh nghiệp đánh giá cao ở tính khả thi và mang lại những giá trị thực tiễn cho cuộc sống.

Tác giả: HOÀNG HƯNG