Chương trình CSI 2022 - Vinh danh 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam

VCCI - cách đây 1 năm

Năm 2022 là năm thứ 7 liên tiếp, Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (Chương trình CSI) được VCCI chủ trì tổ chức.

Tác giả: NHÓM PV