Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế có thể kéo dài hơn 2 năm

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 tháng

Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sẽ tập trung vào năm 2022 và 2023 nhưng có thể kéo dài hơn với một số dự án đầu tư quy mô lớn..

Tác giả: MINH CHÂU