Chương trình ươm tạo Batch 2&3 - Rút ngắn con đường đến thành công cho startup công nghệ

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 10 tháng

Trong Batch 2&3, Sun* Startups và các đối tác hướng tới hỗ trợ các startup công nghệ thông tin từ giai đoạn ý tưởng đến sản phẩm MVP

Tác giả: Hoàng Hưng - Bích Phương