Chuyển đổi mô hình kinh doanh: Những việc có thể làm ngay

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 5 tháng

Trong buổi sịnh hoạt tháng 8 của CLB Kinh doanh liêm chính, các chuyên gia đã chia sẻ các việc có thể làm ngay để thay đổi mô hình kinh doanh để vượt qua đại dịch covid 19

Tác giả: Nhóm Khởi nghiệp