Chuyển đổi số - Giải pháp tăng "sức đề kháng" cho doanh nghiệp sau bão COVID-19

Video - cách đây 1 năm

Đại dịch COVID-19 đã đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp. Một trong những giải pháp để các doanh nghiệp chứng tỏ “sức đề kháng” của mình trước “bão COVID-19” chính là chuyển đổi số.

Tác giả: BẢO LOAN - MINH CHÂU