Chuyển đổi số y tế: Tiếp cận người dân vùng sâu vùng xa cách nào?

Chính trị - Xã hội - cách đây 6 tháng

Ông Trần Quý Tường - Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế cho biết, sẽ đặt mục tiêu cho năm 2021, thông qua hồ sơ sức khoẻ điện tử, mỗi người dân sẽ có "bác sĩ riêng", kể cả người dân vùng sâu vùng xa.

Tác giả: MINH CHÂU