[CLIP TẠO ĐỘNG LỰC] Cuộc chiến trong tâm trí

Video - cách đây 1 năm

Nhiều người cho rằng những vấn đề then chốt để thành công là công cụ, hoàn cảnh, môi trường, đồng đội...Tuy nhiên họ đã nhầm vì đó chỉ là bề nổi, phần quan trọng nhất nằm trong tâm trí.

Tác giả: ST