CƠ HỘI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN: Các cổ phiếu VN30 đang ở vùng hấp dẫn?

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 2 tháng

"Dựa trên góc độ định giá P/B, kết hợp với đánh giá hiệu quả kinh doanh qua chỉ tiêu ROE, nhóm cổ phiếu VN30 hiện đang ở vùng định giá phù hợp và một số cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn."

Tác giả: MINH CHÂU