CƠ HỘI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN: Giai đoạn phát huy vai trò kênh dẫn vốn

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 1 tháng

“Hơn lúc nào hết, đây là giai đoạn thị trường vốn toàn cầu nói chung và thị trường vốn Việt Nam cần phát huy vai trò của mình là kênh dẫn vốn cho các doanh nghiệp và nền kinh tế."

Tác giả: MINH CHÂU