CƠ HỘI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN: Vấn đề lòng tin và cơ sở pháp lý

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 7 tháng

Ông Thanh cho rằng nên nhìn trong gian đoạn từ 2019-2021-2022 thì rõ ràng thị trường chứng khoán có bước phát triển, tuy rằng khả năng trồi sụt cao, đặc biệt là trong năm 2022.

Tác giả: MINH CHÂU