Cơ hội để doanh nghiệp Việt tham gia sân chơi toàn cầu

Video - cách đây 2 tháng

Phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn không chỉ là xu hướng mà ngày càng được quan tâm tại Chương trình nghị sự của các quốc gia trên thế giới.

Tác giả: Hoàng Hưng