Cơ hội ứng dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn trong khởi nghiệp tạo tác động

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Việc chuyển đổi sang mô hình sản xuất, kinh doanh tuần hoàn chính là động lực và là cơ hội để sáng tạo, thiết kế, tìm ra cách đi mới.

Tác giả: Hoàng Hưng