Có nên truy thu thuế GTGT với hoạt động thư tín dụng?

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 1 tháng

Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế DN lớn - Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết: Thư tín dụng gắn với với tín dụng đơn thuần thì không cần nộp thuế còn giao dịch liên quan đến thanh toán thì phải nộp thuế.

Tác giả: MINH CHÂU