Cộng đồng doanh nghiệp góp ý về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

VCCI - cách đây 1 năm

Ngày 8/3, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Tài nguyên - Môi trường phối hợp tổ chức hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tác giả: LƯU QUỲNH - BẢO LOAN