Đại diện NHNN: Tín dụng chứng từ là hoạt động lưỡng tính, mang tính chất tín dụng và thanh toán

Tài chính – Chứng khoán - cách đây 1 tháng

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Đại diện Vụ tín dụng - Ngân hàng nhà nước cho biết L/C là hoạt động lưỡng tính, vừa mang tính chất tín dụng và thanh toán.

Tác giả: MINH CHÂU