ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: “Khởi nghiệp” tại Việt Nam vẫn tiếp tục xu thế

Đại hội VCCI lần thứ VII - cách đây 9 tháng

“Khởi nghiệp”, “Khởi nghiệp sáng tạo”,... tại Việt Nam vẫn tiếp tục xu thế trên truyền thông chính thống cũng như xã hội - ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tác giả: BẢO LOAN