ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: “Khởi nghiệp” tại Việt Nam vẫn tiếp tục xu thế

Doanh nhân tiêu biểu - cách đây 2 năm

“Khởi nghiệp”, “Khởi nghiệp sáng tạo”,... tại Việt Nam vẫn tiếp tục xu thế trên truyền thông chính thống cũng như xã hội - ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tác giả: BẢO LOAN